June 23, 2024

انواع مختلف شرط بندی با بت برو

انواع شرط- betting site betboro

 

 

شرط تکی

همانطور که از اسمش پیداست، در این نوع شرط تنها امکان شرطبندی بر روی یک انتخاب (یک شرط) وجود دارد، که طبق ضریب آن انتخاب مبلغ برد محاسبه می شود.

در صورتی که این انتخاب لغو شد، شرط مربوطه فسخ و مبلغ آن به حساب کاربری بر خواهد گشت.

 

شرط میکس

شرط میکس نوعی شرط است که شما میتوانید دو انتخاب یا بیشتر را به صورت یک شرط ثبت کنید.

در شرط میکس ضرایب انتخاب های شما در هم ضرب شده و یک ضریب بزرگتر به دست می آید.

تنها در صورتی شرط میکس برنده می شود که تمام انتخاب های داخل آن برنده شوند ، اگر یکی از انتخاب های داخل میکس ببازد کل شرط میکس بازنده میشود.

در صورتی که یک یا چند انتخاب داخل میکس فسخ یا لغو شوند ضرایب آن ها از ضریب کلی میکس کسر شده و شرط با ضرایب انتخاب های باقی مانده محاسبه خواهد شد .

شرط هایی که در شرط میکس نصف باخت می شوند ضریب آنها تبدیل به 0.5 می شود.

انتخاب هایی که در شرط میکس نصف برد می شوند ضریب آنها طبق فرمول زیر محاسبه می شود.

( 1 + ضریب اعشاری شرط نصف برد شده) ÷ 2

 

شرط سیستم/ترکیبی

شرط سیستم یا ترکیبی حداقل از سه شرط تکی تشکیل می شود، و از انتخاب های شما میکس های بدون تکرار تشکیل می دهد.

به عنوان مثال بازی های زیر را در نظر بگیرید:

منچستر یونایتد در مقابل بایرن مونیخ

 

بارسلونا در مقابل چلسی

آرسنال در مقابل رئال مادرید

 

 

حال ما شرط های زیر را از هر یک از بازیهای بالا انتخاب می کنیم:

برد تیم منچستر یونایتد   ضریب ۱.۵

برد تیم بارسلونا   ضریب ۲

 

برد تیم آرسنال   ضریب ۲.۱

 

 

-حال اگر شما با این سه انتخاب بخواهید شرط سیستم ۲/۳ ببندید (در اصطلاح به این شرط “شرط سیستم دو از سه” گفته می شود، یعنی تشکیل میکس های دوتایی از سه انتخاب)، انتخاب های شما به تمامی حالتهای ممکن شرط های میکس دوتایی تشکیل خواهند داد.(به عبارت زیر):

 میکس های دوتایی حاصل از انتخاب های فوق:

( منچستر و بارسلونا) ۱.۵ × ۲ = ۳

 (منچستر و آرسنال) ۱.۵ × ۲.۱ = ۳.۱۵

 (بارسلونا و آرسنال) ۲  ×  ۲.۱ = ۴.۲

ضریب نهایی شرط سیستم/ترکیبی با حاصل جمع ضرایب میکس های تشکیل شده بدست می آید.

یعنی:

 

۳ + ۳.۱۵ + ۴.۲ =  ۱۰.۳۵

 

ضریب نهایی شرط سیستم  ۱۰.۳۵ می باشد.

دیگر شرط های سیستم نیز به همین شکل تشکیل می شوند. مثال در شرط ۴/۵ از پنج انتخاب، میکس های چهار تایی تشکیل می شود و در شرط ۳/۵ از پنج انتخاب میکس های سه تایی تشکیل می شود.