June 23, 2024

باکارات با بت برو

این بازی آسان‌ترین بازی کازینو است. اما با وجود سادگی‌ جذابیت فوق‌العاده‌ای هم دارد و بسیار محبوب نیز هست. به همین دلیل در کازینو زنده  بت برو همیشه چندین دیلر به صورت ۲۴ ساعته در حال بازی گردانی میز‌های  بت برو هستند این بازی بین دو طرف بازیکن و دیلر انجام می گیرد. به طوری که افراد بی شماری می توانند روی هر طرف بازی شرط بندی کنند،

به طور ساده این است که پیش بینی‌ کنید ارزش کدام یک از دو دستِ بانکر یا بازیکن (پلیر) به عدد ۹ نزدیک تر است یا پیش بینی‌ کنید که ارزش این دو دست مساوی (تای) میشود. دیلر کارت‌های بانکِر را سمت راست خط وسط میز و کارت‌های بازیکن را در سمت چپ قرار میدهد. دیلر به هر کدام ۲ کارت میدهد. (ممکن است کارت سوم نیز داده شود که در ادامه توضیحات آمده است) ارزش کارتهای هر دست مقایسه و برنده مشخص میشود.

بر خلاف بلک‌جک، در بازی باکارات، هر بازیکن دست جداگانه‌ای ندارد، و دست بازیکن که توسط دیلر پخش میشود، در بین همه بازیکنان دور میز مشترک است.

امتیاز کارت ها: شاه، بی‌بی، سرباز و ۱۰ هر کدام ۰ (صفر) امتیاز دارند. آس ۱ و اعداد ۲ تا ۹ هم امتیاز خودشان را دارند. ارزش دست با جمع امتیاز کارت‌ها مشخص میشود. اگر امتیاز دست از ۱۰ بیشتر شد، ۱۰ عدد از آن کم میشود تا ارزش دست مشخص شود.

 

-چنانچه دست بازیکن توقف کند و دست بانکِر ارزش ۵ یا کمتر داشته باشد، بانکِر کارت سوم را دریافت میکند

-چنانچه دست بانکِر یا بازیکن ارزش ۸ یا ۹ داشته باشد، دست هر دو متوقف میشوند و کارت دیگری داده نمی‌شود. این قانون بر تمامی‌ قوانین دیگر ارجحیت دارد

-چنانچه دست بازیکن ارزش ۵ یا کمتر داشته باشد، دست بازیکن کارت سوم دریافت میکند

–در صورتیکه دست بازیکن کارت سوم را دریافت کند، جدول زیر تعیین می‌کند که آیا بانکِر باید کارت سوم دریافت کند یا خیر

انواع شرط باکارات و ضرایب برد

سه نوع شرط اول شرط‌های اصلی‌ باکارات و بقیه شرط‌های کناری هستند. شرط کناری فقط یک نامگذاری است چون جزو شرط‌های رایج محسوب نمی شوند.

-شرط روی دست بانکِر (banker)

شرط روی اینکه دست بانکِر دست بازیکن را ببرد. ضریب دست برنده شرط بانکِر ۱/۱ یا همان ۲ اعشاری میباشد.

-شرط روی دست بازیکن player))

 شرط روی اینکه دست بازیکن دست بانکِر را ببرد. ضریب دست برنده شرط بازیکن ۱/۱ یا همان ۲ اعشاری میباشد.

 – شرط مساوی  tie))

 شرط روی اینکه ارزش دست بانکِر و دست بازیکن مساوی شود. ضریب دست برنده شرط مساوی ۸/۱ یا همان ۹ اعشاری میباشد.

-شرط جفت آوردن بانکِر  Banker Pair

یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بانکِر یکی باشد. برنده است چون دو کارت اول جفت می باشد. ضریب دست برنده شرط جفت بانکِر ۱۱/۱ یا همان ۱۲ اعشاری میباشد.

 – شرط جفت آوردن بازیکن (Player Pair )

: یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بازیکن یکی باشد. < برنده است چون دو کارت اول جفت می باشند.

ضریب دست برنده شرط جفت بازیکن ۱۱/۱ یا همان ۱۲ اعشاری میباشد.

– شرط بونوس مجموع (Bonus Sum)

 یک شرط کناری است با توجه به کارت‌های روی میز با ضرایب مختلف محاسبه میشود.این بنوس در حالتی برنده میشود که مجموعه عدد‌های بنکر و پلیر پایین تر ۵ یا بالاتر از ۱۴ شود. به طور مثل اگر دست بنکر ۷ و دست پلیر ۹ شود، جامعه این دو عدد ۱۶ میشود که بالاتر از ۱۴ هست و در نتیجه اگر شرطی روی این بنوس داشته باشید برنده می  شود

 – شرط جفت آوردن بازیکن (Player Pair )

: یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بازیکن یکی باشد. < برنده است چون دو کارت اول جفت می باشند.

ضریب دست برنده شرط جفت بازیکن ۱۱/۱ یا همان ۱۲ اعشاری میباشد.

– شرط بونوس مجموع (Bonus Sum)

 یک شرط کناری است با توجه به کارت‌های روی میز با ضرایب مختلف محاسبه میشود.این بنوس در حالتی برنده میشود که مجموعه عدد‌های بنکر و پلیر پایین تر ۵ یا بالاتر از ۱۴ شود. به طور مثل اگر دست بنکر ۷ و دست پلیر ۹ شود، جامعه این دو عدد ۱۶ میشود که بالاتر از ۱۴ هست و در نتیجه اگر شرطی روی این بنوس داشته باشید برنده می  شود

– شرط بونوس مساوی (Bonus Tie)

 یک شرط کناری است با توجه به کارت‌های روی میز با ضرایب مختلف محاسبه میشود.نکته جالبه این است فقط در زمانی که دست بنکر و پلیر مساوی میشود محاسبه نمی شود وحتی زمانی که اختلاف دست بنکر و پلیر ۱ باشد نیز این بنوس پا بر جا میماند در جدول زیر حالت و ضرایب مرتبط را می توانید ببینید.

 شما می توانید تا چندین شرط روی میز ببندید. شرط مساوی، شرط بانکِر، شرط بازیکن، پر بازیکن یا پر بانکر. که نتیجه ی هر شرط به صورت جداگانه ثبت می شود

چنانچه شرط شما روی شرط بانکِر یا شرط بازیکن بسته شده باشد و آن دست مساوی تمام شود، مبلغ به شما بازگردانده می شود