June 23, 2024

رولت رعد و برقی با بت برو

قوانین رولت رعد و برقی

این بازی قوانین مشابه با بازی رولت کلاسیک دارد، با این تفاوت که در اول بازی، گرداننده ی بازی (دیلر) شاسی رو فشار میدهد که فشار دادن این شاسی ۲ تا ۵ عدد یا گزینه شرط را انتخاب میکند به اصطلاح اینکه رعدو برق بر روی این اعداد اصابت می‌کند و ضریبهای اضافی بر روی این اعداد اضافه میشود . ضریب های مرسوم حاصل از رعد و برق ۵۰  تا ۳۰۰ است. به طور مثل اگر این روی عدد ۳۶ ضریب ۵۰ بخورد به جای ۳۶ برابر پول شما، پولتون ۵۰ برابر میشود

توجه داشته باشید در صورتی ضریب بالاتر به شما داده میشود که روی عددی که رعد و برق خورده شرط داشته باشید و توپ بر روی آن خانه بیافتد

شرح رولت دو توپ

 در بازی رولت دو توپ قوانین بازی مشابه رولت معمولی میباشد اما آرایش اعداد متفاوت است , تفاوت عمده این است که دو تا توپ به جای یک توپ در بازی وجود  دارد. دیگر تفاوت این بازی این است که در انتخاب رنگ به جای دو گزینه، سه گزینه قابل انتخاب دارید مشکی, دو رنگ , قرمز. اگر انتخاب مشکی باشد هر دو توپ  می بایست روی اعداد مشکی‌ رنگ بیفتد. اگر قرمز را انتخاب کرده باشید هر دو توپ می بایست روی اعداد قرمز رنگ بیفتد و اگر دو رنگ را انتخاب کرده باشید یک توپ می بایست روی قرمز و توپ دیگر روی عددی مشکی‌ رنگ بیفتد

thunder roullette betboro