June 23, 2024

شرط بندی بدمینتون با بت برو

شرط بندی بدمینتون بت برو

الف. اگر یکی از شرکت کننده های مسابقه با بازیکن دیگری جا به جا شود، تمامی پیش بینی‌های ثبت شده بر روی بازی  برگشت میخورند.

ب. در صورت انتقال مسابقه و یا قطع بازی, همه شرط‌ها باید بازگردانده شوند به جز آنهایی که نتایج آن منحصرا قبل از زمان توقف قابل محاسبه باشد.در مسابقات تیمی  اگر بازی به دلیل مصدومیت و یا رد صلاحیت قطع شد، و در نتیجه شخص دیگری جایگزین شود، آن شخص راند بعدی را ادامه خواهد داد و مبالغ شرط باقی میمانند.

انواع پیشبینی بدمینتون:

  1. برنده مسابقه :

در اینجا شما برنده مسابقه را پیش بینی میکنید.

  1. برنده ست :

در اینجا شما برنده ست را پیش بینی میکنید.

  1. برنده مسابقات :

در اینجا شما برنده یک تورنمنت را پیشبینی می‌کنید. اگر بازیکن مشخص در تورنومنت مشخص شده شرکت نکند، همه شرط ها بر این بازیکن بازگردانده میشود.

  1. امتیاز دقیق :

در این پیشبینی شما نتیجه دقیقه مسابقه را انتخاب می‌کنید

اگر بازی قطع شود و یا با تعداد ست های تنظیم شده بازی به پایان نرسد همه شرط ها در آن موقعیت باید مسترد شود.

6. در این ورزش امکان وجود  پیش بینی های دیگر  بسته به نوع مسابقات  وجود دارد که  در صورت داشتن سوال میتوانید به چت زنده ی سایت مراجعه کنید