June 23, 2024

شرط بندی بوکس با بت برو

شرط بندی بوکس بت برو

الف.اگر مسابقه ای کنسل شود و زمان اعلام شده برای انجام مسابقه ۲۸ روز به تعویق بیفتد بعد از زمان اعلام شده ابتدایی باشد تمامی پیش بینی ها برای این مسابقه پا بر جا خواهد  بود و اگر تاخیر در انجام مسابقه بیش از ۲۸ روز باشد،مبالغ پیش بینی ها به حساب کاربری شما برگشت داده میشوند

ب. اگر بازی به زمین دیگری منتقل شود همه شرط در مسابقه معتبر باقی میماند

ج. به صدا درآمدن زنگ اول به معنی شروع مسابقه می باشد و اعلام برنده در این ورزش به حالت‌های مختلف امکان پذیر است برنده با توجه به امتیازات، برنده با ناک اوت برنده با ناک اوت فنی، رد صلاحیت یکی از شرکت کنندگان یا امتناع یک شرکت کننده از حضور در مسابقه بعد از شروع بازی

د. عبارت پیروزی قبل از زمان تعیین شده , به معنی  ناک اوت، ناک اوت تکنیکی، رد صلاحیت حریف و یا امتناع از ادامه بازی میباشد.

ه. عبارت “پیروزی در امتیازات” به معنی یک پیروزی با تصمیم داوران پس از انجام همه دوره های مبارزات میباشد.

و. اگر یک بوکسور پس از شروع راند پس از به صدا درآمدن زنگ وارد رینگ نشود  بازی تمام شده تلقی می شود و آخرین راند بازی , راند قبل از این اتفاق خواهد بود و برنده ی مسابقه بوکسور حاضر در رینگ میشود.

 

ز. اگر تعداد راند های برنامه ریزی شده تغییر کند، همه شرط ها در نتیجه همچنان معتبر میباشد و اگر پیش بینی شما بر روی تعداد راند ها باید برگردانده میشوند.

ح. اگر یکی از شرکت کنندگان در مبارزه با شخص دیگری جایگزین شود، همه شرط ها در این بازی بازگردانده میشوند.

انواع پیش بینی ورزش بوکس

 

 1. برنده مسابقه.

در این گزینه شما نتیجه بازی را پیش بینی میکنید: پیروزی یکی از شرکت کنندگان و یا تساوی در یک مسابقه (روشی که پیروزی به دست آمد برای نتیجه” یک پیروزی” ضروری نمی باشد: با توجه به امتیازات، KO، TKO  و یا رد صلاحیت حریف و یا امتناع از ادامه بازی). شرط ها با توجه به نتایج رسمی اعلام شده در رینگ محاسبه خواهد شد (از جمله امتیازات ثبت شده در گزارشات توسط داوران). تصمیمات فنی و انضباطی از سوی نهادهای حاکم بعد از اتمام مسابقه در محاسبه پیش بینی تاثیر نمیگذارد. اگر مسابقه با تساوی به پایان رسید، و گزینه مساوی در بین گزینه های قابل انتخاب وجود نداشته باشد همه پیشنهادهای ثبت شده برای برنده مسابقه باطل است و بازگردانده میشوند.

 

 

 

 

 

 

 1. مجموع راندها در یک مسابقه.

در این پیشبینی شما تعداد روند هایی که یک مسابقه بوکس خواهد داشت را انتخاب می‌کنید.

اگر بوکسور در آغاز دور بعدی پس از زنگ به رینگ نیامد، که مبارزه در دور قبلی با پیروزی رقیب تمام شده تلقی می شود اگر تعداد راندهای برنامه ریزی شده با توجه به مقررات تغییر کند، پیش بینی های ثبت شده بر روی تعداد راند‌ها برگشت داده میشوند.

توجه داشته باشید که فقط تعداد راندهایی که به طور کامل در بازی برگزار شده اند در نظر گرفته میشود.

۳. پیش بینی بر راندها.

در این پیشبینی شما انتخاب می‌کنید که در چه راندی و کدام بازیکن بازی را خواهد برد. در این مورد آن به معنای پیروزی در بازی است، اما نه یک پیروزی در راند. اگر برنده شدن با تصمیم داوران پس از آخرین دور بازی اعلام شود، همه شرط‌ها بر پیروزی طرفین در آخرین راند بازی باقی میمانند و شرط بازنده در نظر گرفته میشوند.

۴. آیا در راند مشخص شده ناک داون وجود خواهد داشت؟

در اینجا شما پیشبینی میکنی که آیا در راند مشخص شده ناک داونی وجود خواهد داشت یا خیر، توجه داشته باشید که ناک داون‌ها زمانی حساب می شوند که داور شروع به شمارش معکوس میکند.

افتادن بر روی کف لغزنده و دیگر حوادث مشابه ناک داون تلقی نمی‌شود.

 1. نتیجه بازی.

در اینجا شما پیش بینی میکنید که نتیجه بازی و همچنین برنده بازی به چه صورتی تعیین میشود. گزینه های در دسترس:

– پیروزی بازیکن 1 (بازیکن 2) با ناک اوت (در صورتی که بوکسور بر روی زمین به مدت 10 ثانیه از شروع شمارش معکوس داور دراز کشیده باشد)، یک ضربه فنی (پس از 3 ناک اوت با تصمیم داور و همچنین امتناع بازیکن برای ادامه مبارزه) و یا رد صلاحیت؛

– پیروزی بازیکن 1 (بازیکن 2) توسط تصمیم داور (پس از اتمام همه دورهای معمول بازی)، و یا تصمیم فنی داوران ( تصمیم اولیه بر امتیازات) حذف یک بازیکن.

 1. برنده مسابقه / تعداد راندها.

در اینجا شما پیش بینی میکنید که چه کسی بازی را خواهد برد و آیا راندهای بیشتر و یا کمتر از راندهای مشخص شده در بازی اتفاق می افتد. اگر بازی با نتیجه ی تساوی  به پایان برسد تمام پیش بینی ها   از درجه اعتبار ساقط شده و بازگردانده میشوند . اگر بوکسور در آغاز دور بعدی پس از زنگ به میدان نیامد، تصور میشود که بازی در راند قبلی با پیروزی رقیب به پایان رسیده . اگر تعداد راندهای برنامه ریزی شده توسط مقررات تغییر کند نیز پیش بینی های ثبت شده برگشت داده میشوند

توجه داشته باشید که  تعداد راند هایی که کامل انجام شوند  در نظر گرفته میشود.

 

 

 

 

 1. چه زمانی و توسط چه کسی بازی به پیروزی خواهد رسید؟

در اینجا شما برنده بازی را پیش بینی میکنید، و همچنین راندی که پیروزی در آن صورت میگیرد. اگر بازی مساوی  به پایان رسید، همه شرط ها در این موقعیت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و باید مسترد شود. اگر بوکسور در آغاز دور بعدی پس از زنگ  به میدان نیامد، در نظر گرفته میشود که مبارزه در دور قبلی با پیروزی رقیب بوکسور به پایان رسد.اگر بوکسور در آغاز دور بعدی پس از زنگ به میدان نیامد، تصور میشود که بازی در راند قبلی با پیروزی رقیب به پایان رسید.

 اگر تعداد راندهای برنامه ریزی شده توسط مقررات تغییر کند نیز پیش بینی های ثبت شده برگشت داده میشوند

 تعداد راند هایی کامل انجام شوند  در نظر گرفته میشود.

 1. آیا مسابقه با تعداد راندهای تنظیم شده ادامه خواهد یافت؟

در اینجا شما پیش بینی میکنید که آیا تمام راند های تنظیم شده در بازی برگزار خواهند شد و یا پیروزی یکی از طرفین قبل از زمان پایان اعلام خواهد شد.

اگر تعداد راندهای برنامه ریزی شده توسط مقررات تغییر کند نیز پیش بینی های ثبت شده برگشت داده میشوند .

اگر یک مسابقه قطع شود و یا به دلایل فنی لغو گردد، همه شرط ها در این موقعیت مسترد میشود.

 1. در چه راندی برنده اعلام خواهد شد؟

در اینجا شما پیش بینی میکنید که آیا برنده مسابقه در یکی از راند های  پیشنهادی اعلام خواهد شد، و یا برنده مسابقه با تصمیم قضات پس از اتمام همه راند های تنظیم شده بازی مشخص خواهد شد. اگر یکی از بوکسورها در آغاز دور بعدی پس از زنگ بازی به میدان نیامد، تصور میشود که بازی در راند قبلی با پیروزی رقیب به پایان رسیده.

 1. آیا یک <بوکسر مشخص> در بازی ناک داون خواهد شد؟

در اینجا شما پیش بینی میکنید که آیا بوکسوری که انتخاب کردید در بازی ناک اوت میشود یا خیر , توجه داشته باشید که 

فقط ناک داون هایی که در نتیجه شروع شمارش معکوس داور حاصل شوند محاسبه می شوند و افتادن بر روی زمین لغزنده و دیگر حوادث مشابه در نظر گرفته نمیشود.

 1. آیا <بوکسر مشخص> در دقیقه اول بازی، برنده خواهد شد؟

در اینجا شما پیش بینی میکنید که آیا بوکسوری که انتخاب کردید در دقیقه ی اول مسابقه پیروز میدان میشود یا خیر . زمان در نظر گرفته شده از زمان صدای زنگ در شروع مسابقه  تا پنجاه و نهمین ثانیه بازی در نظر گرفته میشود.

 1. آیا <بوکسر مشخص> ناک داون خواهد شد و بازی را خواهد برد؟

گزینه های در دسترس:

“بله” – در طول بازی بازیکن مشخص حداقل یک بار ناک داون خواهد شد و با توجه به نتایج حاصل از این مسابقه به عنوان برنده اعلام خواهد شد.

“نه” -در صورتی که بوکسور شما ناک اوت نشود و یا بازی را برنده نشود , شما برنده خواهید شد .

فقط ناک داون هایی که در نتیجه شروع شمارش معکوس داور صورت می گیرند برای محاسبه ی پیش بینی مورد نظر قرار می گیرند –  افتادن در کف لغزنده و دیگر حوادث مشابه در نظر گرفته نمیشود.

اگر یک مسابقه قطع شود و یا به دلایل فنی لغو گردد، تمام شرط ها در این موقعیت مسترد میشوند.

 1. چه کسی ناک داون / ناک اوت / ضربه فنی خواهد شد؟

نتایج زیر امکان پذیر است:

 “هیچ کدام” – هیچ کدام از بازیکنان ناک داون/ ناک اوت و یا ضربه فنی نخواهند شد؛

“بازیکن1” – بازیکن 1 در بازی ناک داون و یا ناک اوت و یا ضربه فنی خواهد شد(یا یک ناک داون و یک ناک اوت / یک ناک داون و یک ضربه فنی)؛

 “بازیکن 2” – بازیکن 2 در بازی ناک داون یا ناک اوت و یا ضربه فنی خواهد شد(یا ناک داون و یک ناک اوت / یک ناک داون و یک ضربه فنی)؛

.در این ورزش امکان وجود  پیش بینی های دیگر  بسته به نوع مسابقات  وجود دارد که  در صورت داشتن سوال میتوانید به چت زنده سایت مراجعه کنید