June 23, 2024

شرط بندی فوتبال استرالیایی با بت برو

فوتبال استرالیایی بت برو

الف. وقت اضافه در محاسبه تمام شرط ها در نظر گرفته میشود، به جز شرط ها در “نیمه اول / بازی”، “اختلاف امتیاز” و “نتیجه کوارتر چهارم”.

ب. اگر یک مسابقه بیش از 15 ساعت قطع شود، تمام شرط بندی ها برگشت داده میشوند به جز آنهایی که، که نتایج آنها به وضوح در زمانی که بازی متوقف شده ,مشخص شده باشند .

ج. در صورت تعویق زمان شروع مسابقه برای بیش از 24 ساعت، همه شرط ها قابل برگشت میباشند.

د. موارد زیر برای شرط بندی در فوتبال استرالیایی پیشنهاد میشوند:

  1. برنده.

در اینجا شما نتیجه مسابقه را پیش بینی میکنید. توجه داشته باشید که  وقت اضافه هم شامل این نوع پیش بینی میشود.

  1. مجموع.

در این پیش بینی, شما مجموع کل امتیازات دو تیم را به صورت بالاتر یا پایینتر از یک عدد خاص پیش بینی میکنید.در این نوع پیش  بینی اگر مجموع امتیازات دقیقا عددی شود که شما بالاتر یا پایینتر از آن را انتخاب کردید و اگر خود آن عدد در بین گزینه های قابل انتخاب وجود نداشته باشد , مبلغ پیش بینی به شما برگردانده میشود .

در صورت کشیده شدن مسابقه به وقت اضافه امتیازات رد و بدل شده در وقت اضافه نیز برای پیشبینی شما محسوب میشود

3.هندیکپ

اگر با احتساب آوانس یا کسر امتیازی که در هندیکپ انتخاب می کنید و در صورتی که گزینه ی مساوی در بین گزینه ها قابل انتخاب وجود داشته باشد مبلغ پیش بینی به حساب شما بازگردانده می شود

  1. نیمه اول / بازی.

در این نوع پیش بینی شما برنده ی نیمه ی اول مسابقه و سپس برنده ی  کل بازی را پیش بینی می کنید و در صورت درست بودن پیش بینی شما در هر دو مورد , پیش بینی برنده تلقی می شود . توجه داشته باشید که در این نوع پیش بینی وقت اضافه محاسبه نمی شود.

 

5.شرط بندی ها بر یک کوارتر

در صورت ثبت پیش بینی بر روی یک کوارتر , تنها اتفاقات آن کوارتر خاص مد نظر قرار می گیرد , به طور مثال اگر شما برنده ی کوارتر دوم را انتخاب کنید و تیم شما در مجموع کوارتر اول و دوم برنده باشد اما در کوارتر دوم باخته باشد , پیش بینی شما بازنده تلقی می شود و بالعکس . توجه داشته باشید که در صورت کشیده شدن بازی به وقت اضافه , وقت اضافه شامل پیش بینی شما نمی شود.

  1. شرط بندی در نیمه اول.

در این پیش بینی برای برنده شدن شما می بایست برنده ی نیمه اول را درست پیش بینی کنید و در صورتی که بازی قبل از به پایان رسیدن نیمه ی اول به پایان برسد پیش بینی ها برگشت داده می شوند.

 

7.در این ورزش امکان وجود پیش بینی های دیگر بسته به نوع مسابقه وجود دارد که در صورت داشتن سوال میتوانید به چت زنده مراجعه کنید