June 23, 2024

شرط بندی فوتبال ساحلی با بت برو

قوانین شرط بندی فوتبال ساحلی

 

  1. همه شرط ها بر اساس نتایج به دست آمده در پایان زمان اصلی مسابقه محاسبه می شوند (36دقیقه زمان بازی در یک دوره دوازده دقیقه ای ۳)، مگر اینکه غیر از این بیان شده باشد.

۲. زمان اضافه شده و ضربات پنالتی فقط برای شرط برنده مسابقه (در صورتی که گزینه مساوی در پیش بینی وجود نداشته باشد)، ورود به دور بعدی، برنده تورنمنت، و غیره در نظر گرفته میشود.

۳. در صورت لغو یا تعویق بازی به زمانی بیش از ۲۴ ساعت از زمان اعلام شده ابتدایی، تمامی پیش بینی برگشت میخورند

۴. اگر حداقل به مدت ۳۰ دقیقه بازی انجام شده باشد در نظر گرفته میشود که بازی برگزار شده است و همه شرط‌ها بر اساس نتایج به دست آمده در زمان قطع بازی محاسبه میشود این اتفاق در صورتی می افتد که بازی ظرف ۱۵ ساعت از زمان قطع شدن از سر گرفته نشود

۵. در صورت قطع شدن مسابقه و عدم ادامه آن ظرف ۱۵ ساعت تمامی شرط‌ها برگشت می خورند به جز مواردی که نتیجه آنها قبل از قطع شدن مسابقه قابل محاسبه باشد، به طور مثل اگر پیشبینی شما بر روی برنده نیمه اول باشد و بازی در اواسط نیمه دوم قطع شده باشد.

۶ .پیش بینی ها بر اساس اطلاعات آماری که سایت منتشر می‌کند محاسبه میشوند –

Home

در این ورزش امکان وجود  پیش بینی های دیگر  بسته به نوع مسابقات  وجود دارد که  در صورت داشتن سوال میتوانید به چت زنده ی سایت مراجعه کنید