June 23, 2024

شرط بندی والیبال ساحلی با بت برو

والیبال ساحلی بت برو

الف. اگر بازی آغاز شد اما در عرض ۲۴ ساعت به پایان نرسید، همه شرط ها به جز آنهایی که نتایج به طور واضح با زمان توقف بازی قابل محاسبه هستند برگشت  میخورند

ب. در صورت تعویق بازی به زمانی بیش از ۲۴ ساعت از زمان اعلام شده ابتدایی تمامی پیش بینی های ثبت شده برگشت میخورند و در صورتی که بازی با تاخیری کمتر از ۲۴ ساعت انجام یابد، تمامی پیش بینی های ثبت شده پا بر جا باقی میماند و با توجه به نتیجه مسابقه محاسبه می شوند

ج. استادیومی که مسابقه در آنجا برگزار میشود)در صورتی که زمینه مسابقه )تغییر پیدا کند، پیشبینی های ثبت شده پا برجا می‌باشد

د. اگر یکی از شرکت کنندگان اعلام شده قبل از شروع مسابقه جایگزین شود، همه شرط ها قابل برگشت میباشند.

ه. اگر با توجه به تصمیم داوران کسر امتیاز برای یکی از تیم ها اتفاق افتد، شرط ها با توجه به تصمیم داوران محاسبه می شود. استثنائات در شرط های زنده است که ابتدا کدام تیم امتیازات 5/10/15/20 را کسب خواهد کرد، همچنین شرط ها در حالت زنده که در آن تیم امتیاز بعدی را کسب خواهد کرد. چنین شرط هایی بر اساس اینکه کدام تیم اولین بار به امتیاز مشخص شده ای میرسد و اگر تعداد امتیازات مورد نیاز به دست آمد کسر امتیازات بیشتری توسط داوران بر تعیین اولیه برنده تاثیر نمیگذارد. شرط های زنده بر اینکه کدام تیم برنده خواهد شد، و شرط های بعدی نیز به همین طریق محاسبه خواهد شد.

انواع پیشبینی در ورزش والیبال ساحلی

۱. برنده.

در این گزینه شما نتیجه مسابقه را پیش بینی میکنید.

۲.مجموع.

در این پیشبینی، شما مجموعه کل امتیازات دو تیم را به صورت بالاتر یا پایین تر از یک عدد خاص پیشبینی می‌کنید. در این نوع پیشبینی اگر مجموعه امتیازات دقیقا عددی بشود که شما بالاتر یا پایین تر از آن را انتخاب کردید و اگر خود آن عدد در

بین گزینه های قابل انتخاب وجود نداشته باشد، مبلغ پیشبینی به شما برگردانده میشود.

۳.  مجموعه امتیازات یک تیم

در این نوع از پیشبینی شما مجموعه امتیازات یک تیم را به صورت پایینتر یا بالاتر از یک عدد خاص پیشبینی می‌کنید. در این نوع پیشبینی اگر مجموعه امتیازات دقیقا عددی بشود که شما بالاتر یا پایینتر از آن را انتخاب کردید و اگر خود آن عدد در بین گزینه های قابل انتخاب وجود نداشته باشد، مبلغ پیشبینی به شما برگردانده میشود.

۴. کل ست‌ها در بازی.

در این نوع از پیشبینی، شما حدس میزنید تعداد ست های مسابقه بیشتر یا کمتر از یک عدد خاص خواهد بود. در صورت توقف بازی و عدم ادامه آن ظرف ۲۴ ساعت، مبلغ پیش بینی های ثبت شده به حساب کاربری شما برگشت داده میشوند.

 

 

۵. چه تیمی زودتر به امتیاز ۵، ۱۰ یا ۱۵ می‌رسد؟

در این نوع از  پیشبینی شما تیمی که زودتر به امتیاز ۵، ۱۰ یا ۱۵ می‌رسد را انتخاب می‌کنید، اگر طبق نظر داور امتیازی از تیمی کسر شود، این کسر فنی امتیازات در نتیجه پیش بینی تاثیری ندارد و امتیاز رد‌ و بدل شده در جریان بازی برای محاسبه پیش بینی معتبر باقی میماند.

 

۶. چه تعداد ست در این بازی وجود خواهد داشت؟

در این پیشبینی شما تعداد دقیقه ست هایی که در یک مسابقه برگزار میشود را انتخاب می‌کنید. در صورتی که یک مسابقه قطع شود و از سر گرفته نشود، شرط‌های آن مسترد میشود.

 

۷. پیش بینی مسابقه در ست ها.

در این نوع پیشبینی شما اتفاقات یک ست را پیشبینی می‌کنید و تنها اتفاقات رخ داده در آن ست خاص برای محاسبه پیشبینی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور مثال اگر شما برنده ست ۲ یک مسابقه را پیشبینی کنید فقط نتیجه ست ۲ برای محاسبه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتی که ست متوقف شود و طبقه نتیجه ای که مسابقه قبل از توقف داشته، شرط شما قابل محاسبه نباشد، و ادامه مسابقه ظرف ۲۴ ساعت از سر گرفته نشود، مبلغ پیش بینی برگشت میخورد

 

۸. امتیاز دقیق در ست‌ها.

در این نوع پیشبینی، شما تعداد دقیق امتیازات رد‌ و بدل شده بین دو تیم را انتخاب می‌کنید.

 

۹. برنده مسابقات.

اگر بیش از یک تیم به عنوان برنده این مسابقات شناخته شود، ضریب پیش بینی بر تعداد تیم‌های برنده تقسیم میشود

 

۱۰. کل بازی زوج/فرد.

در این نوع پیشبینی شما انتخاب می‌کنید که مجموع کل امتیازات رد‌ و بدل شده بین دو تیم در مسابقه عددی زوج یا فرد خواهد بود

 

۱۱. کل ست‌ها زوج/ فرد.

در این نوع پیشبینی شما انتخاب می‌کنید که مجموع کل امتیازات رد‌ و بدل شده بین دو تیم در یک ست عددی زوج یا فرد خواهد بود

 

۱۲.در این ورزش امکان وجود پیشبینی های دیگر بسته به نوع مسابقات وجود دارد که در صورت داشتن سوال میتوانید به چت زنده سایت مراجعه کنید.